Služby mobilnej kancelárie:

Notárske služby poskytujeme aj mimo priestorov notárskeho úradu, podľa požiadaviek a časovej možnosti klienta, prostredníctvom mobilnej kancelárie.